Alles over het vaccin

Alles over het vaccin

Het is januari 2021 en de Nederlandse regering start met de vaccinatiecampagne om de eerste ronde tegen het coronavirus te beginnen. Ik geef je 5 redenen om ‘nee’ te zeggen en 5 manieren om de spuiten te ontlopen. Mocht je hierna besluiten het vaccin te nemen, dan heb jij daar alle vrijheid toe. Mag ik die vrijheid ook om het niet te nemen?

Vijf redenen tegen het coronavaccin

 1. Doelgroep
  Bij andere vaccins is het zo dat deze worden toegediend als je tot de doelgroep behoort die het meeste risico loopt om ernstige gezondheidsschade op te lopen. Voor de ziekte Covid-19 zou het gaan om de doelgroep 80-plus met co-morbiditeit. Dat is minder dan 2% van de bevolking. Maar de WHO en de Bill and Melinda Gates Foundation hebben besloten dat de hele wereldbevolking het vaccin moet krijgen. Gezonde mensen inenten terwijl ze geen risico lopen is de omgekeerde wereld en volstrekt irrationeel. Het immuunsysteem beschermt de mensheid al eeuwenlang tegen (corona)virussen en werkt in dit geval voor 99% van de mensen prima.
 2. Onnodig
  Voor vaccins is het zo dat ze ontwikkeld zijn omdat er geen genezende behandeling voorhanden is/was om de dodelijkheid van de betreffende ziekte te vermijden. Bij Covid-19 zijn er wel degelijk 100% genezende behandelingen, waaronder HCQ/Quercetine met Zink, Ivermectine en overige middelen. Dit vaccin had daarom helemaal niet ontwikkeld mogen of hoeven worden.
  Het is niet alleen onnodig, het is ook roekeloos, zoals hier wordt uitgelegd.
 3. Werkingen
  Je zou verwachten dat een vaccin werkt om, bij infectie, te zorgen dat je niet ernstig ziek wordt. Dat is bij dit coronavaccin niet onderzocht.
  Er is geen garantie dat je niet ziek wordt. Er is geen onderzoek of je wel of niet overlijdt aan Covid-19 na vaccinatie. Of op de IC terechtkomt.
  Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen zei letterlijk: “We weten niet of mensen met het vaccin het virus alsnog kunnen krijgen en kunnen overdragen” en ook niet “of het vaccin bescherming biedt tegen de ernstige vormen van Corona”.

 4. Bijwerkingen
  Het is altijd een raar woord: bijwerkingen. Alsof het er niet zo toe doet, ach, bijwerkingen. Maar bij dit vaccin zijn ze heftig. Behalve de dood komen de volgende effecten het meeste voor (in niet-medische termen): aangezichtsverlamming, ruggenmergverlamming, auto-immuunziekten.
  De rest van de narigheid en veel overige achtergrondinformatie vind je in deze blog van Stichting Vaccinvrij. Maar liefst 3% van de 112.000 mensen in het Verenigd Koninkrijk die als eersten werden gevaccineerd was na toediening van de tweede ronde niet meer in staat de dagelijkse werkzaamheden te verrichten. Aldus fabrikant Pfizer zelf.
  Voor Nederland zou dit betekenen dat als al het zorgpersoneel (dat nu als eerste aan de beurt is) inderdaad zich zou laten vaccineren, 40.000 van hen niet meer in staat hun werk uit te oefenen. Hoe lang niet? Niemand die het weet.
  En let wel: het vaccin is in de onderzoeksfase niet getest binnen de echte doelgroep van 80-plussers zelf!
  Wat veel mensen niet weten, is dat bij dit vaccin er ook geen onderzoeksfase van proefdieren is geweest. Wij zijn als wereldbevolking zélf de proefdieren want wij vormen de fase 3. Wij doen met z’n allen mee aan één gigantisch medisch experiment. Daarbij is al wel duidelijk dat uit onderzoek bleek dat mensen die daarna alsnog het échte virus opliepen een veel heviger ziektebeeld ontwikkelden.
  Bedenk voor jezelf: er stappen 100 gezonde mensen in een vliegtuig bij vertrek. Bij aankomst zijn er 3 verlamd of hebben ’n auto-immuunziekte of erger. En dat zijn slechts de korte termijn-gevolgen. Er is nog niets bekend over de lange termijngevolgen van dit vaccin. Stap jij in?
 5. Controle
  Het vaccin heeft niks te maken met het bevorderen van gezondheid of het voorkomen van ziekte. Daar is het immers niet op onderzocht. De enige reden voor het uitrollen van de vaccins is controle. Het vaccin wordt gekoppeld aan een bewijs en dat bewijs (de COVI-pass, corona-paspoort of hoe het ook gaat heten) gaat er straks voor zorgen dat jouw doen en laten wordt gecontroleerd. .
  Juist omdat de effectiviteit in de ouderwetse zin van het woord niet is onderzocht, is het dan ook zo dat alle maatregelen (lockdown, 1.5 meter, mondkap, avondklok, etc. etc.) allemaal blijven. Degenen die denken dat de ellende ophoudt na de vaccinatierondes…..think again.

  En dit is vanaf het begin van deze plandemie de bedoeling geweest: controle, en uiteindelijk depopulatie, van de 99% die geen hinder heeft van dit griepachtige virus.

  Alles samengevat vind je hier: https://www.bitchute.com/video/jZfbuYyjZhGK/
https://www.bitchute.com/video/jZfbuYyjZhGK/

Vijf manieren om de vaccinatie af te wijzen

 1. Nee zeggen
  De meest simpele manier is je informeren over het werkelijke gevaar van deze ziekte, en van het vaccin. Ben je onder de 60 en niet ernstig ziek? Dan loop je heel weinig risico wanneer je besmet zou raken met dit griepachtig virus. Is er geen dwang van buitenaf? Dan ga je simpelweg niet in op de oproep om gevaccineerd te worden. Dit jaar is het enige jaar waarin jij je rug recht moet houden en er van je gevraagd wordt pal te staan voor waar jij in gelooft, wat regering en media je ook wijs proberen te maken.
 2. Werknemer
  Ben je een werknemer, dan kun je van je werkgever te horen krijgen dat deze wil dat je gevaccineerd wordt. Ook dan kun je weigeren. Veel werkgevers beginnen nu al te dreigen met ontslag. In principe zou de Grondwet je moeten beschermen omdat artikel 11 je lichamelijke integriteit bekrachtigd. Maar de ervaringen van de afgelopen negen maanden tonen aan dat de rechterlijke macht helaas door en door corrupt is, dus je hebt kans dat je die rechtszaak verliest of dat met de coronawet die op 1 december 2020 inging er alsnog een vaccinatieplicht komt.
  Dan moet je je afvragen: wat is belangrijker, je gezondheid of je baan?
  Bedenk dat als jij permanente gezondheidsschade oploopt, je wellicht ook niet/nooit meer kunt werken.
  Je kunt er een aantal acties tegen ondernemen:
  * je laat je werkgever deze verklaring ondertekenen. Mocht jij dan gezondheidsschade oplopen, dan kun je je werkgever aanklagen. Gezien de corrupte rechters durf ik niet te zeggen of dit je op termijn zal helpen, maar de werkgever zal in elk geval even slikken bij ondertekening.
  * maak gebruik van de documenten die de Bond tegen Overheidszaken beschikbaar stelt waarmee je je kunt ‘wapenen’ tegen werkgever.
  * je houdt een enquete/rondvraag onder het personeel. Als een substantieel deel het vaccin niet wil nemen en pal gaat staan en zich niet laat afschrikken met het chantagemiddel van baanverlies, is er een goede kans dat de werkgever inbindt. Samenwerking en je verenigen is sowieso het tovermiddel in deze dystopie.
 3. Samenwerken
  Omdat er een gerede kans bestaat dat mensen daadwerkelijk uitgesloten worden van deelname aan de maatschappij en het zelfs niet onmogelijk is dat je straks niet eens meer levensmiddelen kunt kopen in winkels, is het zaak je NU te gaan verbinden met gelijkgestemden en te gaan bouwen aan een andere samenleving. Er zijn al veel initiatieven opgestart. Installeer bijv. de app Telegram en zoek daar op de #Wakker groepen (wellicht ook in jouw woonplaats) en Nieuw Nederland. Kijk op Facebook naar de groepen die Lichtcirkel heten en die ook lokaal zijn. Mocht je politieke belangstelling hebben, dan zijn FvD (Forum voor Democratie) en VSN (Vrij en Sociaal Nederland) de enige partijen die een halt toeroepen aan verplichte vaccinaties.
 4. Gebruik alle beschikbare middelen die er zijn
  Demonstraties, petities, rechtszaken, verspreiden van informatie via papieren flyers of social media-posts zijn allemaal manieren om van je te laten horen. Zoals ik in een eerder blogbericht aangaf, zal de censuur online vanaf deze maand een hele tand omhoog gaan en zal iedere vorm van kritiek afgeserveerd worden. Ook van gerenommeerde wetenschappers en artsen. Iedereen moet het ontgelden in deze golf van kwaadaardigheid die over de wereld spoelt.
 5. Vaccin-uitdeler
  Laat degene die jou (tegen je wil in) vaccineert deze verklaring lezen en ondertekenen. Indien je schade oploopt, dan heb je in elk geval een getekend document waarmee tzt recht gedaan kan worden. En de al dan niet medisch geschoolde persoon die jou injecteert, zal zich realiseren dat zijn/haar handelingen niet zonder gevolgen kunnen zijn.

p.s. Je hebt me hierboven niets zien schrijven over nanodeeltjes in het vaccin, een relatie met 5G, ingrediënten in het vaccin die onvruchtbaarheid zouden veroorzaken of andere zaken die je wel eens op andere sites tegenkomt. Ik beperk me altijd tot officiële instanties als RIVM, CBS, Rijksoverheid, WHO en noem mensen die door regering en media gezien worden als ‘de deskundigen’. En noem feiten, geen meningen. Die zijn al schokkend genoeg. Maar wat hierboven staat, is het topje van de ijsberg.

p.p.s. Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge vergeleek het vaccin met een frikandel. Ik heb 35 jaar geleden een vakantieperiode gewerkt in een vleesverwerkende fabriek waar ik frikandellen heb staan inpakken. Ik weet wat er in zit. Ik heb daarna nooit meer een frikandel gegeten. Dus.

Reageren is niet mogelijk.