Patroonherkenning: een Vieze Onderbroek op je hoofd

Patroonherkenning: een Vieze Onderbroek op je hoofd

Herken jij al het patroon in o.a. deze ‘corona-crisis’? Hieronder lees je het stappenplan dat gevolgd wordt.

 1. Aankondiging Gevaar
  De Autoriteit komt op tv en zegt: we hebben een probleem met jouw Persoonlijke Veiligheid. Er dreigt Gevaar!
  De Autoriteit zegt: maar samen, jij en ik, gaan we dit aan en gaan we ervoor zorgen dat het Gevaar verdwijnt.
 2. Media bevestigt
  De dagen erop gaan de staatsMedia uitvoerig berichten over het Gevaar. Met hele enge beelden en grote getallen.
 3. Herhaling door Media
  De Media blijven dit vervolgens 24/7 herhalen, maandenlang.
 4. Mensen worden bang
  De Angst begint er in te sluipen en mensen overtuigen zichzelf en elkaar er van dat er een Gevaar dreigt voor hun Persoonlijke Veiligheid.
 5. Oplossing door SuperAutoriteit
  De Super Autoriteit zegt: we hebben een oplossing. Jij geeft een stukje van je Vrijheid op en dan lukt het ons. Een klein offer. Het stukje Vrijheid heet: het helpt om een Vieze Onderbroek op je hoofd te dragen.
  Dat offer is nodig anders worden de Faciliteiten die ons helpen overspoeld met slachtoffers (zoals jij).
 6. Eerste Adviesopvolging
  De volgende dag zie je de eerste bange mensen met een Vieze Onderbroek op hun hoofd rondlopen. Bij sommigen zijn de remsporen te zien. Jij denkt: ik moest eerst even uitzoeken of dit wel werkt, maar ja, ik heb nog zoveel andere dingen te doen…
 7. Expert komt met bewijs
  Dezelfde dag komt de Expert/Deskundige bij een van de staatsMedia-kanalen en zegt: het kán helpen.
 8. Onderbouwing
  De Media nemen het verhaal van de Expert over en bevestigen het met nog enkele andere Experts, allemaal (in)direct betaald door de Autoriteit.
 9. Nadenken over invoering
  De Autoriteit laat vallen dat de groep die hij vertegenwoordigt er over nadenkt om de Vieze Onderbroek in te voeren.
 10. Peiling
  De Media plaatst de volgende dag een (fictieve) Peiling en wat blijkt: 70% van de bevolking wil de Vieze Onderbroek!
 11. Tegengeluiden
  Onafhankelijke Experts en bezorgde burgers komen met argumenten dat Vieze Onderbroeken helemaal niet werken bij het Gevaar. Sterker nog: het Gevaar is nauwelijks gevaarlijk!
  Ook wordt bekend dat er wel degelijk werkzame Oplossingen zijn tegen het Gevaar. Deze Oplossingen worden in de maanden daarna ontkend en middelen ontnomen om de Oplossingen in te voeren.
 12. Kritiek belachelijk gemaakt
  De Autoriteit staat niet toe dat er getwijfeld wordt en kritisch nagedacht – dat tornt aan de autoriteit. De critici worden bestempeld als Monsters.
 13. A-sociaal
  De Autoriteit noemt de Monsters a-sociaal.
  De Media noemen de Monsters a-sociaal, ondeskundig, in de weg staand van de oplossing, het Gevaar in stand houdend.
 14. Doorwerking 6 t/m 13
  Steeds meer mensen gaan een Vieze Onderbroek dragen. Ze zijn er in alle kleuren en maten, met patroontjes en teksten. Ze worden uit broekzakken en handtassen tevoorschijn gehaald en aan het hoofd bevestigd.
 15. Verplicht
  Enkele dagen later wordt de Vieze Onderbroek verplicht.
 16. Ongemak
  Na enkele weken beginnen mensen te klagen dat die Vieze Onderbroeken toch wel stinken, maar ja, je wil ook geen Monster genoemd worden.
 17. Stagnering
  Het Gevaar neemt echter niet af. De ‘loop’ komt in werking: stap 5 t/m 16 wordt opnieuw doorlopen, nu met een volgende Oplossing, een volgend stukje inleveren van Vrijheid. De Autoriteit maakt wijs dat de eerste Oplossing moet blijven en dat de eerste Oplossing eigenlijk geen opoffering/stukje vrijheid kostte.
 18. Herhaling
  Er schuilt toch kracht in de herhaling? Stap 5 t/m 17 worden continu herhaald.

Hierna zijn twee scenario’s mogelijk:
A. De Autoriteit doet het voorkomen alsof de Oplossingen hebben gewerkt en dat het Gevaar is afgenomen. Dit gebeurt alleen maar als óf de Media en/of onafhankelijke deskundigen teveel tegengeluiden hebben laten horen waardoor de twijfel tezeer toeneemt óf als de Monsters te succesvol zijn geworden.
Indien de Autoriteit hiermee wegkomt, kan hetzelfde patroon iedere keer opnieuw gevolgd worden, met iedere keer een ander ‘Gevaar’.
Het vorige Gevaar was het Internationaal Terrorisme (weet je nog? iets van gehoord de laatste 11 maanden?).
Het volgende Gevaar is al aangekondigd door WHO-zetbaas Tedros. Dat is het Klimaat. Ge zijt gewaarschuwd.

B. De bevolking o.l.v. de Monsters neemt het over en beëindigt voor eens en altijd de Oplichting.

Legenda
Alle lezers van dit blog zijn hartstikke intelligent en kunnen prima de Legenda invullen. We weten wie de Autoriteit is, de SuperAutoriteit, het (zogenaamde) Gevaar, de Monsters, de Experts, etc.
En de Vieze Onderbroek herkennen we ook. De eerste Vieze Onderbroek die werd ingevoerd in deze Wereldwijde Oplichting was de social distancing (1.5 meter afstand), de lockdown, het handen wassen, de laatste is de Mondkap, de volgende is de avondklok. En reken maar dat die beklapjes net zo bacterieel smerig zijn als een echte vieze onderbroek.
Ik zie elke dag tientallen mensen met een Vieze Onderbroek op hun hoofd en als het niet zo triest was, zou het lachwekkend zijn. Het zijn allemaal lieve mensen, die geen Monsters genoemd willen worden, en sommigen van hen geloven nog steeds in het Gevaar, ook al zijn er meer dan genoeg feiten en cijfers voorhanden die laten zien dat er nauwelijks sprake is van een afwijking van de normale gang van zaken.
Kunnen wij hen helpen zodat ze het Patroon van Oplichting gaan herkennen?

Inspiratie voor deze blog dank ik aan Pieter Stuurman, die op 11 januari de onderstaande tekst op Facebook plaatste:
“Misleiding kan niet bestaan zonder verleiding.
Verleiding kan niet bestaan zonder verlangen.
Het verlangen naar ‘veiligheid’ is gemakkelijk te stimuleren door mensen een ‘bedreiging’ voor te spiegelen.
En ze vervolgens te verleiden hun eigendommen (vrijheden, arbeidsopbrengst) in te leveren in ruil de verlangde ‘veiligheid’.
Omdat het misleiding betreft, zal het niet alleen resulteren in verlies van eigendommen, maar ook in het uitblijven van de beloofde ‘veiligheid’.
Zolang mensen blijven geloven dat de ‘bedreiging’ echt is, en het verlangen naar ‘veiligheid’ dus blijft bestaan, kan de verleidingstruc worden herhaald.
Net zolang totdat deze mensen volledig leeggeplukt zijn, en daarmee niet alleen al hun eigendommen kwijt zijn, maar ook hun werkelijke veiligheid.
Wat dan weer verlangen oproept. Verlangen dat de deur weer wagenwijd openzet voor verleiding. En dus misleiding.
Het is eenvoudig: wie ‘veiligheid’ aanbiedt, en daarvoor offers vraagt, is per definitie een misleider. Een oplichter.”

Reageren is niet mogelijk.