Boek

Boek

Geen Brave Borst, Gids voor zelfzorg bij borstkanker

In zeven delen beschrijft Geen Brave Borst waar je mee te maken kunt krijgen bij borstkanker. Deze gids begint met algemene tips die je richting en regie geven. Reguliere behandelingen en de (bij)werkingen ervan zijn onderwerp van deel twee. In deel drie staan alternatieve behandelingen centraal. Het belang van beweging komt naar voren in deel vier. Hoe om te gaan met stress, is het onderwerp voor deel vijf. Hoe voeding je kan helpen, staat in deel zes. En het laatste deel is gereserveerd voor de impact van gifstoffen op onze gezondheid. Over het hele boek verspreid vind je meer dan honderd tips, die je praktisch kunt toepassen, en talloze verwijzingen naar websites, boeken en ander materiaal.

Korte inhoudsopgave:

  • Deel 1: Algemene tips
  • Deel 2: Reguliere behandelingen
  • Deel 3: Alternatieve behandelingen
  • Tussendeel: Oorzaken (factoren) van borstkanker
  • Deel 4: Beweging
  • Deel 5: Emotionele belasting (stress)
  • Deel 6: Voeding
  • Deel 7: Gifstoffen
  • Epiloog: aanbevelingen voor het vervolg

Bestel het boek hier! 

Uit het boek

Als de eerste hectiek voorbij is qua diagnose komt er een moment waarop je allerlei keuzes en beslissingen zult moeten nemen. Voor welke behandelingen kies je en wat ga je doen. Je zou denken dat jij daarbij als mens en patiënt centraal staat. Voor jezelf is dit natuurlijk zo, maar dat is geen automatisch gegeven voor anderen. In het ziekenhuis sta je niet op nummer één. Op de eerste plaats staan de arts en de richtlijnen en protocollen waar zij zich aan heeft te houden. Op de tweede plaats staan het ziekenhuis en het zorgstelsel, inclusief farmaceutische industrie. Op zijn best sta jij op de derde plaats. Dat kan betekenen dat wat wordt voorgesteld wél in het belang is van de arts of andere belanghebbenden, maar kan conflicteren met de manier waarop jij kijkt naar de kwaliteit van je leven en wat dat betekent voor het al dan niet volgen van een bepaalde behandeling.

→ Het is niet onverstandig na te denken over wat het voor je betekent om borstkanker te hebben en of, en hoezeer je de regie in eigen hand wilt houden.

Sommige mensen vinden het prettig om zich volledig toe te vertrouwen aan het advies van artsen en daarin klakkeloos mee te gaan. Anderen staan bij wijze van spreken aan het andere einde van het spectrum en willen vrijwel 100% zelf bepalen wat er gebeurt. Uit eigen ervaring weet ik dat als je jezelf van tevoren goed informeert en rustig hebt afgewogen wat voor jou belangrijk is, je dit prima naar voren kunt brengen in gesprekken met artsen. Ik heb zelf veel respect ontmoet in de keuzes die ik nam, al zullen ze het lang niet altijd met me eens zijn geweest en week ik herhaaldelijk af van wat het protocol voorschreef. Soms betekent dit overigens wel dat je je poot stijf zult moeten houden en/of dat je gezien wordt als ‘lastige patiënt’. Het zij zo.

Wanneer je durft te staan voor een aanpak die bij jou past, zul je ook des te gemakkelijker kunnen leven met de gevolgen die dit met zich mee brengt, zoals je hierboven al las.

Wat verder kan helpen in het nemen van de regie – je zou ook kunnen zeggen: de volledige verantwoordelijkheid nemen voor je leven en gezondheid – is het opschrijven van wat je wilt, wat belangrijk voor je is, welke wensen je hebt. En praat erover met je naasten, met vrienden, met andere borstkankerpatiënten. Dit geldt voor zowel het vragen om informatie en meningen, als ook om het concreet maken van wat je nodig hebt. Je kunt positief verrast worden door de hoeveelheid hulp die je aangeboden krijgt!