Het einde van de Covid-Cult

Het einde van de Covid-Cult

Cognitieve dissonantie, massahypnose, er komen genoeg verklaringen voorbij hoe het kan dat mensen meegaan in een narratief waar de logica in ontbreekt en de feiten aantonen dat er iets anders gaande is dan wat de oude media melden. Toch zitten we nu in een fase die verder gaat dan dat en die alle trekken heeft van een sekte.

Wij mensen zijn verhalenvertellers. Al zolang we bestaan, vertellen we elkaar hoe we denken dat de werkelijkheid in elkaar steekt en wat onze rol daarin is. Die verhalen verschillen in cultuur en tijd maar hebben met elkaar gemeenschappelijk dat ze niet statisch zijn. Als elementen zich aandienen die niet in het verhaal passen en die zeer overtuigend zijn, wordt het verhaal vroeg of laat aangepast. Een samenleving die verder wil evolueren in kennis en kunde kan uiteindelijk niet anders dan zich voegen naar voortschrijdend inzicht.

Momenteel zitten we in het verhaal dat er een levensgevaarlijk virus is dat zich vanuit een vleermuis in Wuhan heeft verspreid over de wereld en waar geen enkel ander redmiddel tegen is dan vaccin, waarna je ook middels een digitaal paspoort moet bewijzen dat je zo’n vaccin hebt gehad. Lezers van deze blog weten dat geen enkel element in de voorgaande zin waar is of met elkaar te maken heeft. Het is een broodje aap, maar wel één met verstrekkende, gruwelijke gevolgen.

De fase waar we nu in zitten, is een consolidatie van de massahypnose en cognitieve dissonantie waarbij een hele grote groep mensen zichzelf en elkaar heeft wijsgemaakt dat ze er goed aan doen vast te houden aan dat narratief. Je kunt de fase herkennen omdat de karakteristieken identiek zijn aan die van een sekte. De volgende tien kenmerken zie je in hun onderlinge samenhang voortdurend om je heen.

  1. Een van de meest duidelijke trekken van een sekte is dat het niet de bedoeling is dat ook maar iemand in de sekte kritiek uit op het beleid of op de leider(s). Doe je dit en plein public dan wordt je dit duidelijk gemaakt doordat jij beschimpt en vernederd wordt. Doe je dit in een situatie onder vier ogen dan keert de leider dit zodanig om dat jij de bekritiseerde bent geworden ten tijde dat je het vertrek verlaat. Dit laatste verklaart ook waarom OMT-leden, die het wellicht niet eens zijn met een of meerdere maatregelen, niet uit de school zullen klappen.
  2. Ten tweede is er altijd een issue met geld waarbij de machthebbers in de sekte ervoor zorgen dat ze er zelf warmpjes bij zitten en dat de ‘inner circle’ mee profiteert. Ook hier mag niks over gezegd worden, want alles staat immers in het teken van het grotere/hogere doel. Verantwoording afleggen is niet nodig, bonnetjes zijn er niet. De enorme geldtransfer die er het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden richting de allerrijksten is hier een teken van, alsook de miljoenen die bij onze regering spoorloos zijn verdwenen.
  3. De derde bedorven vrucht bij elke sekte is dat de aanhangers middels een straf- en beloningssysteem bij de les worden gehouden. De persconferenties zijn hier een perfect voorbeeld van. De leider maakt duidelijk dat jij en wij er zeker nog niet zijn (in een spirituele setting is het doel bijvoorbeeld ‘verlichting’, bij een plandemie kan het doel zelfs iedere keer aangepast worden). Eigenlijk deug je niet echt maar als je flink je best blijft doen onder zijn leiding, oftewel: de maatregelen blijft volgen, komt het helemaal goed!
  4. Het vierde kenmerk is dat er een compleet nieuwe terminologie wordt opgetuigd en dat bestaande begrippen een nieuwe definitie krijgen. Dat moet er namelijk voor zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan en dat het eensluidende geluid synchroon blijft lopen. Zo zagen we in de huidige situatie dat de definitie van een pandemie door de WHO in 2009 werd veranderd, en recent de definitie van vaccin en groepsimmuniteit.
  5. Bij deze nieuwe begrippen horen natuurlijk ook nieuwe producten, zoals we kunnen zien bij de ingevoerde PCR-testen, mondkapjes en andere parafernalia. We moeten tenslotte ook aan elkaar kunnen laten zien dat we zo blij zijn tot de uitverkorenen te behoren.
  6. Om het verhaal te kunnen blijven volhouden, is er een interne angstcultuur nodig. Een cultuur waarbij mensen bang zijn hun inkomen te verliezen als ze hun mond open doen of anderszins gechanteerd kunnen worden. Dit is het zesde element dat altijd aanwezig is.
  7. Ondertussen zijn er wel groepen buiten de sekte die het ook heel goed, en misschien wel beter doen, maar die worden ontkend of naar beneden gehaald. Denk in het covid-verhaal aan landen als Zweden of gebieden waar medicijnen als ivermectine worden toegepast. De leider zelf zal verkondigen dat dit niet klopt. Wij doen het op onze manier en die werkt toch beter.
  8. Steeds meer mensen stappen ondertussen uit de sekte. Deze worden effectief doodgezwegen en als ze toch ter sprake komen, wordt gezegd dat het er héél weinig zijn. Zou je de leider er op aanspreken, dan word je uitgelegd waarom degenen die zijn weggegaan het toch nog allemaal niet begreep, ze zijn (complot)gek, een wappie of anderszins gestoord. Nummer acht komt immer terug.
  9. Het negende element in iedere sekte zie je de laatste paar weken: een van de uitvoerders wordt bekritiseerd om zijn handelen door diegenen die er al uitgestapt zijn en nu inzien hoe fout het hele beleid is. Wat er dan gebeurt, is dat deze persoon opgeofferd wordt om het uiteindelijke ‘geloof’ overeind te kunnen houden. Dan kan zo’n persoon in de luwte en marge uiteindelijk z’n leven gewoon verder uitleven zonder te hoeven boeten voor zijn daden. Fauci zal hier een voorbeeld van worden.
  10. Tenslotte is het in elke sekte zo dat er gesjoemeld wordt met titels, bevoegdheid en cijfers. Altijd. Een Minister van Volksgezondheid die slechts basisschoolleraar is, influenza dat opeens verdwenen is uit de statistieken, een ‘filantroop’ zonder medische kennis die een spuit in elke wereldburger wil, de lijst is eindeloos.

De vraag die velen van ons het afgelopen jaar heeft beziggehouden, is: hoe krijgen we mensen uit dit narratief, en nu uit de sekte? Dat kan op twee manieren. De eerste manier is dat er een overweldigende hoeveelheid feiten vanuit de buitenwereld wordt aangedragen die het verhaal en het geloof ondergraaft. Zie bijvoorbeeld deze video van een lezing van Tom Woods die het perfect weergeeft. Aangezien de main stream media (de oude media) gecontroleerd wordt door de sekteleiders, kan dit enkel als de nieuwe, alternatieve, media nog veel succesvoller worden. Niet voor niets gaat de censuur vanuit Facebook, YouTube en andere kanalen nu zo omhoog. In de plandemie-oefeningen die werden gehouden, werd het meest stilgestaan bij de informatievoorziening, omdat de machthebbers aanvoelen hoe wezenlijk dit is voor het voortbestaan van het geloof.

De tweede manier, die vaak gelijk oploopt met de eerste, is wanneer het straf- en beloningssysteem niet meer werkt voor de volgers. En dat gebeurt als dat wat je verliest erger is dan wat je er mee wint. Dat is een cryptische manier om te zeggen dat als de vaccindoden, bijwerkingen en nevenschade van de maatregelen maar erg genoeg worden – en de verwachting is dat dit vanaf het najaar gaat optreden – steeds meer mensen ‘van hun geloof zullen vallen’. Als al jouw opofferingen niet tot het gewenste resultaat leiden – en dat is een definitief ophouden van maatregelen of het indammen van een virus – en de nadelen zelfs beginnen op te lopen in de vorm van vaccinatieschade en economische neergang, dan komt het moment dichterbij om je verlies te nemen en uit het verhaal te stappen. Zoals je ziet, staat er niet bij dat jij mensen door middel van feiten uit de sekte kunt halen. Dat is verloren moeite zolang die feiten niet massaal door velen voor het voetlicht worden gebracht en de persoonlijke ellende niet groot genoeg is.

In de krampachtigheid en het tempo waarmee nu gepoogd wordt het covid-geloof overeind te houden, zal het geen jaren meer duren voordat dit verhaal naar het rijk der fabelen wordt verwezen. We hebben dan alleen alert te blijven op het volgende verhaal (klimaat en de overige SDG-doelen) dat ons verkocht wordt, door dezelfde lieden die al eeuwenlang ons hun duivelse plannen verkopen.

Reageren is niet mogelijk.