De glijdende schaal van gezond verstand naar blinde naleving ‘voor het algemeen belang’

De glijdende schaal van gezond verstand naar blinde naleving ‘voor het algemeen belang’

Reactie op het artikel

https://tricycle.org/trikedaily/covid-19-vaccine-mandates-religious-exemptions/

In het artikel van Alison Spiegel van september 2021 gaat het over de vraag of mensen uit religieuze overtuiging een vaccin moeten kunnen weigeren, met name de huidige COVID-vaccins. Ze schrijft dat ‘het een glibberig pad zou kunnen zijn om religieuze vrijstellingen helemaal te verbieden’. Maar dan citeert zij boeddhisten die vaccinmandaten steunen. Ze citeert Soto Zen Priester Duncan Ryuken Williams vanwege ‘de historische focus van het boeddhisme op het behoud van het leven en het beschermen van iemands gemeenschap’. Een aanpak ‘voor het algemeen belang’.

Ik heb dit argument ‘voor het algemeen welzijn’ de afgelopen 19 maanden keer op keer gehoord. En het doet me altijd denken aan toen ik klein was wat mijn vader me altijd vroeg als een van mijn vrienden iets stoms zou doen: “Als ze in een zwembad springt en niet kan zwemmen, spring je dan achter haar aan – terwijl je niet in staat bent te zwemmen?” Met andere woorden: als iemand anders iets stoms en/of gevaarlijks doet en lijden veroorzaakt, doe je dat dan na of denk je zelf na?

Ja, we willen wel iets doen ‘voor het algemeen belang’. Ja, we willen goede boeddhisten zijn. Ja, we willen de kwetsbaren beschermen tegen ziek worden en erger. Maar zullen we eens goed kijken naar wat de werkelijke situatie hier is?
Ik had dit artikel kunnen begrijpen als de datum september 2020 zou zijn geweest, maar het is een jaar later en we hebben veel geleerd. Ik tenminste heb dat wel; en Tricycle?

De situatie is dat deze ziekte genaamd COVID-19 een zogenaamd Infection Fatality Rate (IFR) heeft van 0,15%, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de CDC en alle andere officiële instellingen. Dit betekent dat voor 99,85% van de totale wereldbevolking deze ziekte niet dodelijk is. Het is ook al bekend dat 98% van de totale wereldbevolking niet ziek wordt of nauwelijks problemen heeft met het omgaan met deze ziekte. Het betekent ook dat COVID-19 bijna dezelfde dodelijkheid heeft als de gewone griep. En al deze gegevens waren een jaar geleden al bekend.
Dat is voor mensen heel moeilijk te accepteren, want politiek en media hebben ons 24/7 verteld hoe gevaarlijk dit virus is en hoe bang we moeten zijn, en dat er maar één oplossing is.
Maar de feiten zijn de feiten en het komt erop neer dat dit (gelukkig) niet het gevaarlijke virus is dat het in eerste instantie leek te zijn.
Zou je er nu bij de hele wereld op hebben aangedrongen om verplichte vaccinaties tegen de griep te krijgen, zonder religieuze vrijstellingen? Nee, dat zou je niet doen. Je zou dit hebben aangeboden (zoals wij al doen) aan de ouderen en kwetsbaren. Dus waarom is dit anders?

“Als het gaat om het verlichten van lijden, moeten wij boeddhisten niet aarzelen om te proberen te helpen bij het genezen van een wereldwijde pandemie. Hoewel we een flexibele en meelevende geest moeten hebben om uitzonderingen toe te staan ​​voor diegenen voor wie een vaccin medisch niet raadzaam is, kunnen we zeker steunen het verplicht stellen van de momenteel meest bekende methode om een ​​gezondere gemeenschap te creëren”, zegt Williams.
Ja, we zouden moeten helpen met assisteren, maar deze ‘vaccins’ zijn niet de meest bekende methode. De bekendste methode zijn werkende medicijnen, die beschikbaar zijn. En die al vanaf het begin beschikbaar zijn. Sinds april 2020 hebben duizenden artsen over de hele wereld honderdduizenden mensen genezen van COVID-19 met behulp van gemakkelijk verkrijgbare medicijnen. Maar zodra de WHO, farmaceutische bedrijven en overheden erachter kwamen dat deze artsen mensen hielpen en genezen, werden deze medicijnen verboden. Waarom? Omdat er een regel is in de medische wereld die zegt dat er geen vaccins kunnen worden ontwikkeld als er al werkende medicijnen bestaan. De hele businesscase voor die vaccins bestaat dan niet. En natuurlijk waren vaccins de enige uitweg, volgens de WHO en andere belanghebbenden.
Dus de werkende medicijnen kwamen in opspraak, ze werden als gevaarlijk beschouwd, artsen werden op elke mogelijke manier gecensureerd en tegengewerkt, maar het feit is dat in staten (Texas, Florida) en landen (India, Ecuador en 18 andere) waar deze medicijnen werden en worden gebruikt, het aantal mensen in ziekenhuizen en sterfbedden veel lager is.

En laten we deze vaccins eens nader bekijken, zullen we? Want als ze veilig en effectief zijn, zelfs als er perfect werkende andere medicijnen beschikbaar zijn, dan zou je er toch voor kunnen kiezen om een ​​van hen te krijgen om te helpen, toch? Ja, dat zou je kunnen. Maar dat is nu net het probleem, deze vaccins zijn niet veilig en effectief.
Allereerst: het zijn geen vaccins. Het zijn gentherapieën, ze werken op een heel andere manier.
De oorspronkelijke definitie, vóór 2015, stelde dat vaccins “ziekte voorkomen”. Vanaf 2015 werd de definitie gewijzigd om te zeggen dat vaccins “immuniteit produceren”, zonder noodzakelijkerwijs ziekte te voorkomen. Nadat de Covid-19-vaccins waren geïntroduceerd en ontdekt werd dat ze niet noodzakelijk “ziekte voorkomen” of “immuniteit verschaffen”, veranderde CDC de definitie van vaccins opnieuw om te zeggen dat ze slechts “bescherming produceren”.
Als je het gedeelte ‘bescherming produceren’ nader bekijkt, willen de fabrikanten van deze vaccins je laten geloven dat je echt beschermd bent door ze te nemen. Maar dan moet je wel het verschil weten tussen de zogenaamde relatieve risicoreductie en absolute risicoreductie. Zonder hier al te veel in detail te treden, is de absolute risicoreductie het cijfer dat je wilt weten, want dat vertelt je hoe effectief het vaccin werkelijk is om te voorkomen dat je besmet raakt. En let wel, het vertelt je ALLEEN over het risico om besmet te raken, NIET over of je wel of niet ziek wordt, hoe ziek je zult worden of zelfs of je zult overlijden.
Wat is volgens u de absolute risicovermindering van de vaccins? Het gemiddelde is 1%. Dus als je besluit een goede boeddhist te zijn en de kans te verkleinen om besmet te raken, wordt het risico om besmet te raken met slechts één procent verlaagd.

Inmiddels kunnen de mainstream media op tv en kranten het feit niet meer verhullen dat ook al ben je volledig ingeënt je toch de ziekte kunt krijgen (je beschermt jezelf dus niet echt) maar je besmet ook anderen. Het maakt nauwelijks uit of je de vaccins hebt genomen of niet.

Er zijn dus betere medicijnen beschikbaar die echt werken, en deze vaccins zijn helemaal niet effectief. Maar ik zou toch kunnen besluiten om ze ‘voor het hogere doel’ te nemen omdat ze veilig zijn, toch? Mis!
Op dit moment, eind oktober 2021, zijn de berichten over sterfgevallen, ziektes en vreselijke bijwerkingen die verband houden met het COVID-vaccin, onthutsend. In VAERS, de Amerikaanse open database van Vaccine Adverse Events Reporting System, zijn meer dan 17.128 mensen overleden, direct gerelateerd aan deze injecties; meer dan 2.600 zwangere vrouwen hebben hun kind verloren. Bij meer dan 10.000 mensen is myocarditis vastgesteld, een ontsteking van het hart, een zeer ernstige aandoening. Meer dan 8.400 mensen hebben een hartaanval gehad. De lijst gaat maar door en door en door.
En medische experts zeggen dat waarschijnlijk meer dan 90% van alle daadwerkelijke gevallen niet in VAERS worden gemeld, dus de echte cijfers zijn zelfs veel veel hoger. En dit is alleen voor de Verenigde Staten. In Europa, waar ik woon, zijn de officiële cijfers dat in de Europese Unie meer dan 27.000 mensen zijn overleden als gevolg van deze vaccins voor het algemeen welzijn. Meer dan 2 miljoen(!) mensen hebben ernstige gezondheidsproblemen gehad door de Pfizer-, Astra-Zeneca-, Johnson&Johnson- of Moderna-injecties.

We moeten een meelevende geest hebben, zegt Williams, en ik ben het daar helemaal mee eens. Kunnen we ook medelevend zijn voor al deze sterfgevallen door vaccins? Kunnen we medelevend zijn voor al die mensen met slopende ziekten als gevolg van deze injecties? Kunnen we medelevend zijn voor al die vrouwen die hun kind hebben verloren? Kunnen we medelevend zijn met al die ouders die hun kinderen hebben verloren of zullen verliezen aan deze injecties, omdat er al tientallen Amerikaanse kinderen zijn overleden, kort nadat ze hun injecties hadden gekregen?
Sinds wanneer steunen wij als boeddhisten kindoffers? Sinds wanneer stimuleren we het krijgen van hartaanvallen ‘voor het algemeen welzijn’? Sinds wanneer zijn we zo blind dat we iets zeggen als “Soms is het eigenlijk veel logischer om je rechten op te geven dan erop aan te dringen”, zoals Candy Gunther Brown, hoogleraar religieuze studies aan de Universiteit van Indiana, in het artikel zei?

En nu we toch bezig zijn: kunnen we ook medelevend zijn voor al die miljoenen mensen die hun baan en hun levensonderhoud zijn kwijtgeraakt omdat ze hun leven of gezondheid niet willen verliezen met deze vaccins? Kunnen we medelevend zijn met al die duizenden artsen, wetenschappers, journalisten die het grote publiek hebben gewaarschuwd voor de enorme risico’s die deze vaccins hebben veroorzaakt en in de nabije en verre toekomst zullen veroorzaken? Kunnen we medelevend zijn met al die boeddhisten die besluiten zich niet te laten vaccineren om beschikbaar te zijn voor al die duizenden die wel ziek worden of alles verliezen wat de moeite waard is?

Hoe ken ik al deze medische feiten en cijfers? Dat komt omdat ik de leringen van de Boeddha ter harte neem. Een van de bekendste lezingen is de Kalama Sutta. Daarin zegt de Boeddha: ‘Ga niet af op horen zeggen; noch op traditie; noch op gerucht; noch op wat in een geschrift staat; noch bij vermoeden; noch op een axioma; noch op misleidende redenering; noch op een vooroordeel in de richting van een idee waarover is nagedacht; noch op het schijnbare vermogen van een ander; noch bij de overweging: ‘De monnik is onze leraar.’ Kalamas, terwijl u zelf weet: ‘Deze dingen zijn slecht; deze dingen zijn verwijtbaar; deze dingen worden door de wijzen bekritiseerd; ondernomen en nageleefd, deze dingen leiden tot schade en kwalen’, laat ze varen.’
In november 2020 begonnen tientallen artsen en wetenschappers ons te waarschuwen voor alle schade die deze vaccins zouden aanrichten en ik begon het te onderzoeken. Tot nu toe heb ik honderden uren besteed aan het lezen van medische tijdschriften, luisterend naar vaccinexperts zoals dr. Robert Malone en dr. Michael Yeadon, en het zien van alle meldingen van vaccinverwondingen en sterfgevallen van over de hele wereld. Ik ben persoonlijk getuige geweest van vrienden en familieleden die last hadden van deze ‘clotshots’.

Aangezien al deze medische gegevens vrij beschikbaar zijn voor ons allemaal om in te kijken, kan niemand die voor dit artikel door Alison Spiegel werd geïnterviewd, zich verschuilen achter het argument dat ‘we niets wisten van de gevaarlijke effecten van deze vaccins’. Joy Brennan, de professor godsdienstwetenschappen, die wordt geciteerd als te zeggen: “Ik ben voor 100% gekant tegen religieuze vrijstellingen voor vaccinatiemandaten”, staat nu inderdaad voor 100% genoteerd als zijnde verantwoordelijk voor het bijdragen aan oprecht lijden voor al diegenen die verplichte vaccinaties gaan krijgen (of al verplicht zijn), met nadelige gevolgen.

Door dit artikel te publiceren komt Tricycle ook gevaarlijk dicht bij medeplichtigheid aan deze gruwelijke uitkomsten van (verplichte) vaccinaties.
Als we echt iets willen doen ‘voor het algemeen welzijn’ en een goede boeddhist zijn, moeten we met onze politici en verslaggevers praten om onze artsen toe te staan ​​de beschikbare medicijnen te gebruiken, om het grote publiek te informeren over de schade die deze vaccins aanrichten, om ons immuunsysteem op te bouwen door goed te eten, de juiste supplementen te krijgen en elkaar te ondersteunen.
Maar vooral moeten we goed kijken naar hoe we worden gebruikt in deze spirituele oorlog en heel voorzichtig zijn dat we niet bezwijken voor propaganda en hersenspoeltechnieken door belanghebbenden die zeker niet ons ‘algemeen welzijn’ voor ogen hebben.

Wanda van Koeveringe-Sluyter
Nederlands zenleraar

 

Eén gedachte over “De glijdende schaal van gezond verstand naar blinde naleving ‘voor het algemeen belang’

  1. Goed stuk Wanda! Geen speld tussen te krijgen. De opgezette tweedeling door onze overheid (die normaal dient voor stabiliteit) is begrip tussen gevaccineerde en ongevaccineerde. Hierna zullen beide inzien dat de overheid kwaadwillend is en zich daartegen afzetten ipv tegen elkaar.

Reageren is niet mogelijk.

Reageren is niet mogelijk.