Het Boek

Geen Brave Borst; Gids voor zelfzorg bij borstkanker
Over het boek

In zeven delen beschrijft Geen Brave Borst waar je mee te maken kunt krijgen bij borstkanker. Deze gids begint met algemene tips die je richting en regie geven. Reguliere behandelingen en de (bij)werkingen ervan zijn onderwerp van deel twee. In deel drie staan alternatieve behandelingen centraal. Het belang van beweging komt naar voren in deel vier. Hoe om te gaan met stress, is het onderwerp voor deel vijf. Hoe voeding je kan helpen, staat in deel zes. En het laatste deel is gereserveerd voor de impact van gifstoffen op onze gezondheid. Over het hele boek verspreid vind je meer dan honderd tips, die je praktisch kunt toepassen, en talloze verwijzingen naar websites, boeken en ander materiaal.

Korte inhoudsopgave:

  • Deel 1: Algemene tips
  • Deel 2: Reguliere behandelingen
  • Deel 3: Alternatieve behandelingen
  • Tussendeel: Oorzaken (factoren) van borstkanker
  • Deel 4: Beweging
  • Deel 5: Emotionele belasting (stress)
  • Deel 6: Voeding
  • Deel 7: Gifstoffen
  • Epiloog: aanbevelingen voor het vervolg

Een stukje uit het boek, reviews en nog veel meer kun je vinden op deze pagina.